در این شماره خواهیم خواند:

  •  رستا، خیز!
  •  نرم‌افزار زندگی
  •  دو معمّا و نصفی
  •  معرفی فیلم؛ شازده کوچولو!


همراه با بخش ویژه‌ی نوشتارهایی از برخی از کارگاه‌های ارائه شده در اردوی ریاضی‌ورزی بوشهر:

  •  کارگاه بررسی‌کنندگان
  •  کارگاه حل‌کنندگان
  •  کارگاه مدل‌کنندگان

ارسال نظر    نظرات