رستا

جمع علمی-ترویجی

رستا

جمع علمی-ترویجیما کیستیم؟

جمع علمی-ترویجی رستا، تابستان ۱۳۹۶ توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و دانشگاه تهران با حمایت خانه ریاضیات اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شد.
رسالت رستا؛ تلاش جهت تحقق آموزش و پژوهش در راستای رشد و تربیت است. برهمین اساس، جمع علمی-ترویجی رستا در سال‌های گذشته تلاش کرده با استفاده از توانایی‌های علمی اعضای خود، قدم کوچکی در راستای تقویت روحیه پرسشگری در میان دانش‌آموزان و دانش‌جویان کشور بردارد. در این راه رستا محتواهای آموزشی متنوعی تولید کرده و آن‌ها را در قالب رویدادهای حضوری و مجازی در اختیار دانش‌آموران سراسر کشور قرار داده است.

آخرین رویدادها

مدرسه تابستانه رستا ۱۴۰۰

شهریور ۱۴۰۰

+ مسابقه‌ی توتنخ‌عامو

ادامه مطالب ...

رستاخیز: مسافر صفر

فروردین ۱۴۰۰

رویداد-بازی

ادامه مطالب ...

مدرسه تابستانه رستا ۹۹

شهریور ۱۳۹۹

آخرین پست‌های بلاگ

گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی شش


گردباد وادی حیرت ز منزل غافل است/ راه کوی لیلی از مجنون سرگردان مپرس
ادامه مطلب ...

گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی پنج


چون آب روان می‌گذرد عمر و تو غافل/ ای وای درین قافله گر فاصله بودی
ادامه مطلب ...

گاه‌نامه نیم‌خط، شماره‌ی چهار


هان تا ننهی پای در این راه ببازی/ زیرا که در این راه بسی شیب و فراز است
ادامه مطلب ...