این شماره حاصل همکاری جمع علمی-ترویجی رستا و انجمن علمی ژرفا است.

در این شماره بخوانید:

 • سرمقاله
 • مهمون ناخونده
 • داستان من و مریم
 • معرفی کتاب
 • داستان رمزنگاری
 • اثبات بدون کلام
 • پرونده ویژه: فیزیک
  • حل بزرگ‌ترین معمای فیزیک و اتحاد دو اصل بزرگ قوانین طبیعت    
  • معرفی فیلم
  • او می‌کشد قلاب را...
  • هلیکوپتر کاغذی

ارسال نظر  نظرات