در این شماره خواهیم خواند :

 • سخن سردبیر
 • مهرِ دل
 • استاااااااااد
 • من و دنیای ریاضی
 • تفکر سیستمی
 • قضیه!
 • دو معمّا و خیلی
 • معرفی فیلم؛ ترومن شو!
 • آنچه گذشت - رستای ۹۸
 • چرا نیم‌خط؟

ارسال نظر  نظرات