اردوی ریاضی‌ورزی سراوان

سراوان - اسفند ۱۳۹۷


اردوی ریاضی‌ورزی سراوان، اولین رویداد رستا برای دانش‌آموزان متوسطه اول است که در قالب یک رویداد سه‌روزه از ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۷ و با همراهی گروه جهادی السابقون و آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. هم‌چنین این رویداد اولین رویدادی بود که در آن نام «رستا» به صورت رسمی اعلام شد. تا پیش از آن و در رویدادهای پیشین، یک نام مستقل برای رستا وجود نداشت و در آن‌ها ذیل نام خانه ریاضیات فعالیت می‌کرد.

اردو به مدت سه روز، برای دو گروه حدوداً ۵۰ نفری از دانش آموزانِ دختر و پسر شهر سراوان و روستاهای اطراف برگزار گردید. دانش‌آموزان در قالب‌ گروه‌های سه نفره در کارگاه‌ها شرکت کردند و در روز آخر در قالب یک مسابقه با بخش‌های مختلف علمی، کار خود را به پایان بردند. در ادامه هر بخش به اختصار توضیح داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که یکی از مسئله‌هایی که مسئولین آموزش و پرورش سراوان با آن روبه‌رو هستند عدم تمایل دانش‌آموزان منطقه به رشته‌ی ریاضی و مسائل مربوطه به آن است. پس از صحبت‌های اولیه‌ی این نهاد با تیمِ اجرایی رویداد تصمیم بر آن شد که رویدادی با هدف آشنایی دانش‌آموزان با جنبه‌های متفاوت ریاضی در جهت ایجاد تفکر مثبت درباره‌ی این علم برگزار شود. تیمِ ما، بر آن شد که برای نیل به این هدف، بذرِ نوعِ تفکر استدلالی را با بازی‌های جذاب و کارگاه‌های مهیج در ذهن دانش‌آموزان کاشته و با ادامه‌ی همکاری با آموزش و پرورش سراوان و تیم جهادی السابقون، محتواهایی در اختیار ایشان بگذارد تا این بذر، به ثمر برسد.

کارگاههای برگزار شده در این اردو عبارت بودند از: کارگاه پازلهای ریاضی، کارگاه مدلسازی ریاضی و کارگاه کتاب درسی (هفتخان رستم)

در این اردو، تلاش بود با رویکرد مسئله و تعامل‌محور، دانش‌آموزان خود را با چالش‌ها و مسائل مختلفی روبه‌رو ببینند و سعی کنند در پس حل این مسائل و چالش‌ها، قالب‌های تفکری پیشین خود را مورد پرسش قرار داده و به دنبال نوعِی تفکر جدید برای حل مسائل جدید خود باشند. در مسابقه‌ی نهایی، تعامل بین اعضای گروه در نهایت خود شکل می‌گیرد چرا که هر گروه باید با برنامه و زمان‌بندی مناسب هر یک از اعضا را ابتدا به بخش‌های مختلف مسابقه فرستاده و بعد در یک کارگروهی مناسب مسائل پیدا شده را حل و به داور مسابقه تحویل دهند. مسابقه شامل سوالات از موضوعات کارگاه‌ها بود که در کنار مسائل، بخش‌هایی مثل بازیِ ریاضی، ارائه‌ی مدل‌های ریاضی و ... بخش‌هایی برای مهیج و پرچالش شدن مسابقه بودند. در پایان به تیم‌های برتر هر بخش، جوایزی برای یادبود تقدیم شد.