مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر ۹۸

تهران - شهریور ۱۳۹۸


سومین دوره‌ی مدرسه‌ی تابستانه‌ی علوم کامپیوتر به همت جمعی ۱۰۰نفری از اعضای جمع علمیترویجی رستا با مشارکت انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر دانشگاه شریف ۵ تا ۷ شهریورماه سال ۹۸ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. ۱۲۰ نفر از دانش‌آموزان سراسر کشور در این دوره شرکت کردند.

این دوره از مدرسه‌ی تابستانه‌ی علوم کامپیوتر در قالب ۵ کارگاه و یک مسابقه‌ی پایانی تدوین و طراحی شد. این پنج کارگاه عبارتند از داده‌کاوی، احتمال، الگوریتم، رمزنگاری و بهینه‌سازی. هر یک از این کارگاه‌ها در یک بازه‌ی ۴ساعته با ۳۰ نفر مخاطب اجرا شد.

تیم علمی مدرسه‌ی تابستانه از خرداد ۱۳۹۸ به صورت جدی فعالیت خود را شروع کرد. طی این مدت تا زمان برگزاری مدرسه ده‌ها جلسه‌ی چندین ساعته در قالب جلسات کمیته‌ی برگزاری و کمیته‌ی علمی و سپس جلسات تیم‌های برگزاری کارگاه‌ها برگزار شد که ماحصل آن محتوای علمی، آموزشی، فکری و پرورشی کارگاه‌های علمی مدرسه تابستانه بود. به عنوان نمونه‌ای از محتوای تدوین شده می‌توان به ده‌ها ساعت محتوای آموزشی متنی و تعاملی مدون، محتواهای چندرسانه‌ای و فعالیت‌های آموزشی و سرگرمی حین کارگاه‌ها اشاره کرد.

طبق برنامه‌ی علمی، تیم برگزاری هر کارگاه در مدت زمانی ۲ ماهه با تشکیل جلساتی متعدد، فرایند و محتوای برگزاری را تدوین کردند. اهداف علمی مدرسه تنها شامل ارائه‌ی محتوای مناسب به گروه مخاطب نبوده و پیشرفت علمی و مهارتی اعضای تیم علمی به خصوص افراد جوان‌تر تیم نیز مورد نظر بوده است؛ از این رو سعی شده افراد تیم علمی در فرایند طراحی بیش از یک کارگاه مشارکت داشته باشند.

در نهایت نیز مسابقه‌ای پایانی و به صورت گروهی، با هدف تثبیت دانسته‌ها و تقویت روحیه‌ی کار گروهی، مدیریت و برنامه‌ریزی پایان‌بخش مدارس امسال بود.