مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر ۹۷

اصفهان - شهریور ۱۳۹۷


مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر ۹۷ اصفهان در سه روز و به صورت ترکیبی از کارگاه‌های آموزشی، ارائه‌های علمی، گفتگوهای دوستانه و مسابقه برگزار شد. تمامی بخش‌های مدرسه به شکلی طراحی شده بود که اهداف ذیل را دنبال کند:

۱. آشناییِ دقیق علمی و کاربردی با مباحثِ علومِ کامپیوتر

۲. آموزش مسئله و تعامل محور

۳. تقویت و پرورش روحیه‌ی پرسشگری در اذهان دانش آموزان

کارگاه‌های آموزشی:

بخش عمده‌ای از برنامه‏‌ی مدرسه در قالب کارگاه‏‌های سهساعته‏‌ی تعامل‏‌محور انجام شد. کارگاه‌های طراحی شده، با توجه به اهداف ذکر شده، به طور کاملاً گروهی و در تعامل با مدرسین کلاس طراحی و اجرا شدند؛ به این معنا که در تمامی مسائل مطرح شده دانش‌آموز سطح درگیری بالایی داشته، تاجایی که قدم‌های بعدی آموزش با توجه به رویکرد دانش‌آموز انتخاب می‌شدند. در واقع دانش‏‌آموز حضور خود را در آموزش ما، مهم و تاثیرگذار دانسته و سعی می‌کند خودش مساله‌ها را با خلاقیت خود، پیش ببرد.

کارگاه‌های برگزارشده در مدرسه تابستانه‌ی اصفهان عبارت از «پیچیدگی محاسباتی، الگوریتم، سیستمهای پیچیده، رمزنگاری و احتمال» بودند.

در پایان روز سوم، پس از فراگیری مطالب در کارگاههای تعاملی، مسابقه‏ای برای شرکتکنندگان برگزار شد که در یک فضای رقابتی و در قالب کار تیمی آموزههای خود را بسنجند. به گروههای برتر این مسابقه هدایایی اهدا شد.

سوالات مسابقه در سطوح مختلف و به شکلی طراحی شده بود که ایدهها و مباحثی که در روزهای گذشته‌ی مدرسه آموخته بودند، به کار آید. علاوه بر حل سوالات، راههای دیگری مانند شهربازیهای فکری و بازار سیاه برای کسب امتیاز در نظر گرفته شده بود تا شور و هیجان مسابقه را بالا ببرد و شرکتکنندگان را در فضایی رقابتی و تعاملی قرار دهد.