چند خط از داستان جهان

آن‌لاین - آذر ۱۳۹۹


از طریق پیوندهای زیر می‌توانید به محتواهای رویداد دسترسی داشته‌ باشید.

 

🎬 ویدئو ضبط‌شده ارائه‌های علمی:

برخی پدیده‌های جالب در فیزیک سیستم ‌های پیچیده

انقلاب‌های مهم فیزیک در قرن بیستم

فیزیک،سلول و حیات


📱مقاله‌ی چندرسانه‌ای:

جهان کوچک ما

عدد پی با چند رقم اعشار

 

🎞 کلیپ‌‌ها:

نقشه‌ی فیزیک

صفحه‌‌ی کلادنی

 

📚 معرفی کتاب:

نرم و نازک،پژوهش،آموزش

جزء و کل

تاریخ علم؛تبیین جهان هستی