رستاخیز: مسافر صفر

آن‌لاین - فروردین ۱۴۰۰


مسافر صفر همزمان با عید نوروز ۱۴۰۰ و پس از تجربه‌ی موفق برگزاری رویداد کابارامادلاپسته طراحی و برگزار شد. در این رویداد هدف اصلی فراهم کردن فضایی مفرح همراه با یادگیری برای دانش‌آموزان متوسطه دوم در دوران قرنطینه و خانه‌نشینی نوروز ۱۴۰۰ بود. به همین دلیل در این رویداد برای اولین بار سعی شد برخلاف رویدادهای گذشته رستا که از دو قسمت علمی و بازی جدا از هم تشکیل شده بود، رویداد به نحوی طراحی شود که برگزاری کارگاه‌ها و روند تفریحی کارگاه همزمان ایتفاق بیفتد. به همین منظور، در این رویداد یک سیر داستانی متناسب با سن داشن‌آموزان طراحی شد که کارگاه‌های علمی نیز در همین سیر داستانی برگزار می‌شدند. در طول این سیر داستانی دانش‌آموزان با دنبال کردن اتفاقات و انجام انتخاب‌های مختلف  سرنوشت یک شهر را رقم می‌زدند و در قسمت‌هایی اط داستان نیز با شرکت در کارگاه‌های مختلف به نجات شهر کمک   می‌کردند. در این رویداد از پلتفرم رست‌آموز برای میزبانی تمامی قسمت‌های رویداد استفاده شد.
همچنین در این رویداد کارگاه‌های علمی ارائه شده به صورت بدون منتور طراحی و اجرا شده بودند. کارگاه‌هایی که در رویداد رستاخیز: مسافر صفر طراحی و ارائه شدند عبارتند از:
اتوماتا، سیستم‌های پیچیده، سیستم‌های پیشنهاد دهنده، ترکیبیات و نظریه بازی‌ها
همچنین دانش‌آموزان در طی یک روز از رویداد به انجام بازی‌های برخط با فصای تفکر ریاضی و خلاقیت پرداختند و سپس در روز آخر به رقابت با دیگر تیم‌های دانش‌آموزی در قالب یک مسابقه‌ی پایانی پرداختند. در این رویداد بیش از  ۱۶۰ دانش‌آموز از حدود ۳۰ شهر و روستای کشور شرکت داشتند.