فروردین ۱۴۰۱
کاوش‌های داناستاریوس
رویداد عیدانه
آن‌لاین
اسفند ۱۴۰۰
رویداد علم‌شو
رویداد آنلاین
آن‌لاین
آذر ۱۴۰۰
چند خط از داستان جهان
به بهانهٔ روز فیزیک
آن‌لاین
شهریور ۱۴۰۰
مدرسه تابستانه رستا ۱۴۰۰
+ مسابقه‌ی توتنخ‌عامو
آن‌لاین
فروردین ۱۴۰۰
رستاخیز: مسافر صفر
رویداد-بازی
آن‌لاین
آذر ۱۳۹۹
چند خط از داستان جهان
ویژه‌برنامه‌ی مشترک انجمن‌های علمی رستا و ژرفا
آن‌لاین
شهریور ۱۳۹۹
مدرسه تابستانه رستا ۹۹
...
آن‌لاین
فروردین ۱۳۹۹
در جست‌و‌جوی کابارآمادالاپسته
اولین رویداد آنلاین رستا
آن‌لاین
بهمن ۱۳۹۸
اردوی زمستانه ریاضی‌ورزی
...
بوشهر
آبان ۱۳۹۸
اردو-مسابقه‌ی ریاضی‌گردی
...
عباس آباد
شهریور ۱۳۹۸
مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر ۹۸
...
تهران
شهریور ۱۳۹۸
مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر ۹۸
...
اصفهان
اسفند ۱۳۹۷
اردوی ریاضی‌ورزی سراوان
اولین رویداد برای دانش‌آموزان متوسطه اول
سراوان
شهریور ۱۳۹۷
مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر ۹۷
...
تهران
شهریور ۱۳۹۷
مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر ۹۷
...
اصفهان
شهریور ۱۳۹۶
مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر ۹۶
اولین دوره مدرسه تابستانه
اصفهان