📻 رادیو نیم‌خط - ویژه‌نامه‌ی نوروز ۱۴۰۳ 

«هفت سین پریسا»

🎧صدای جواد خیابانی توی سرم 
می‌گفت پریسا سفره‌ای که
هفت سین نداشته باشه
که سفره‌ی هفت سین نیست.

تو بودی چی‌کار می‌کردی؟ 

🕰اگه چند دقیقه مونده باشه به  سال تحویل و هیچ سینی از سین‌های سفره هفت سین دردسترس‌ات نباشه، چی‌کار می‌کنی؟ 

👀بی‌خیال می‌شی یا سفره می‌اندازی؟
با کدوم سین‌ها سفره رو پر می‌کنی؟

ارسال نظر    نظرات