📻رادیو نیم‌خط- فصل چهارم- شماره دوم

✂️قیچی

☀️در «روزهای غیرعادی (https://t.me/rastaiha/1157)» با مهسا و آیدا آشنا شدیم. این دو نفر، دو دوست قدیمی هستند که با هم المپیاد ریاضی می‌خوانند.

⚡️ مهسا در روز تولدش می‌فهمد که به نظر همه شبیه مریم میرزاخانی است. شیوع کرونا باعث می‌شود در دل تنهایی قرنطینه، این شباهت ظاهری تبدیل به یک خیال‌پردازی بزرگ در ذهن مهسا شود.

🌻حالا اردیبهشت ماه است. مهسا، آیدا را که تمام مدت قرنطینه را در خانه بوده، به بهانه‌ی حل سوالات آزمون آزمایشی از خانه بیرون می‌کشد تا موهای تازه کوتاه‌شده‌اش را به او نشان دهد.

ارسال نظر    نظرات