📻 رادیو نیم‌خط- فصل چهارم- شماره‌ی اول

☀️ روزهای غیرعادی

🏫 از صف کچل صبحگاه مدرسه می‌شد حدس زد امروز یک روز عادی نیست. البته دیروز هم روز عادی‌ای نبود. این را می‌شد از صفحه‌ی شلوغ Activity اینستاگرامش فهمید. 
🎤 خانم مهدوی پشت میکروفون ایستاده بود و داشت به آن دسته از دوازدهمی‌هایی که دیروز رأی‌اولی بوده‌اند تبریک می‌گفت. 
📱 مهسا اما سرش توی گوشی بود و آدم‌هایی را که به پست روز تولدش واکنش نشان داده بودند، مرور می‌کرد. تنها وقتی حواسش به خانم مهدوی برگشت که کلمه‌ی المپیادی‌ها از دهانش خارج شد...
 

ارسال نظر    نظرات