مدرسه تابستانه رستا ۱۴۰۰

آن‌لاین - شهریور ۱۴۰۰


پنجمین رویداد مدرسه تابستانه‌ی رستا، همراه با مسابقه‌ی پایانی توتنخ‌عامو

ویژه‌ی دانش‌آموزان پایه‌های دهم تا دوازدهم

کارگاه‌هایی در زمینه‌های علوم کامپیوتر و کاربردهایی از آن، ریاضی، فیزیک و زیست‌شناسی